برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
گره هشت و زهره موج‌دار خاستگاه احتمالی نقش‌مایه بته/ بوته در فرش (63972 مشاهده)
بررسی تاتو به‌عنوان هنر در ساختار فرهنگی و اجتماعی معاصر (13304 مشاهده)
بررسی و ارزیابی نقش هنر شهری در افزایش میزان حضورپذیری فضاهای عمومی با تأکید بر گرافیک شهری (نمونه ‌موردی: پارک مردم همدان) (7344 مشاهده)
خوانش بینامتنی آثار برنارد چومی با تأکید بر مفهوم فضای بینابین (6998 مشاهده)
بررسی زبان مشترک باغ و نگارگری ایرانی با تأکید بر نقش نمادین درخت سرو (6480 مشاهده)
ارزیابی عوامل مؤثر بر کاربرد بیلبوردهای تجاری توسط شرکت‌های تبلیغاتی اصفهان (6381 مشاهده)
تعلیم و تربیت تجسدیافته؛ بهره‌گیری از تئوری ادراک بدنی مرلوپونتی در آموزش هنر (6371 مشاهده)
بررسی فرم و عملکرد ابزارآلات فولادی اصناف دوره قاجار (6050 مشاهده)
مطالعه تطبیقی ساختار طرح‌ لچک ‌و ترنج قالی‌های جمهوری آذربایجان و قشقایی‌های فارس (5636 مشاهده)
بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر سلیقه مخاطب باتوجه‌به طراحی گرافیک* (مورد مطالعه ‌موردی: دستمال کاغذی) (5481 مشاهده)
تأثیر اوضاع سیاسی و اجتماعی دوره آل‌مظفر بر مصورسازی شاهنامه (5470 مشاهده)
سیر تحول نقوش انسانی در کاشی‌کاری حمام‌های تاریخی شهر اصفهان از دوره صفوی تا پایان دوره قاجار (5385 مشاهده)
شاخص‌سازی و به‌کارگیری آن در تبیین مفاهیم معماری اسلامی (5309 مشاهده)
تحلیل و خوانش عکس برمبنای ابزارهای تحلیلیِ رویکرد نشانه‌شناسی (5219 مشاهده)
مطالعه تطبیقی پوشاک بانوان قاجار قبل و بعد از سفر ناصرالدین​­شاه به فرنگ (مطالعه موردی: لباس سنتی و لباس تجدد بانوان) (5175 مشاهده)
تبیین الگوی انتخاب رنگ در طراحی عناصر مبلمان شهری برمبنای رویکرد زمینه‌گرایی (مطالعه ‌موردی: خیابان مسجد جامع یزد) (5050 مشاهده)
اصول زیبایی‌شناسی در قالی خشتی چالِش‌‌تُر (4954 مشاهده)
بررسی ظاهری و مفهومی نقش‌مایه‌های حاشیه‌ای متداول در گلیم‌بافت‌های استان اردبیل (4789 مشاهده)
مطالعه قالی‌های درویشی دوره قاجار با تأکید بر قالی‌های نورعلیشاهی (4658 مشاهده)
تأثیر سفرهای اروپایی ناصرالدین‌شاه بر روند غرب‌گراییِ موسیقی و نمایش در عصر ناصری (4504 مشاهده)
بازخوانی ویژگی‌های فرمی و ساختاری (طرح و رنگ) در سفالینه‌های روستایی ساری سد‌ه‌های 4 و 5 ه.ق (4400 مشاهده)
تحلیل صنایع دستی بومی در توسعه گردشگری روستایی(مطالعه موردی روستاهای شهرستان دامغان) (4206 مشاهده)
گونه شناسی هندسی فرم ستونهای سنگی در بناهای عمومی ایرانی پس از اسلام (4198 مشاهده)
اسطوره و ابرقهرمان سازی سینمایی مدرن از منظر مطالعات فرهنگی (4021 مشاهده)
نقش هنرهای شهری در بهبود کیفیت محیط زیست شهری (3985 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی ظاهری و مفهومی نقش‌مایه‌های حاشیه‌ای متداول در گلیم‌بافت‌های استان اردبیل (15049 دریافت)
تحلیل و خوانش عکس برمبنای ابزارهای تحلیلیِ رویکرد نشانه‌شناسی (13931 دریافت)
بررسی و ارزیابی نقش هنر شهری در افزایش میزان حضورپذیری فضاهای عمومی با تأکید بر گرافیک شهری (نمونه ‌موردی: پارک مردم همدان) (11442 دریافت)
بررسی عناصر بصری و زیبایی شناسانه نقوش سفال های پیش از تاریخ ایران (با تمرکز بر دوره مس‌سنگی) (10746 دریافت)
مطالعه تطبیقی پوشاک بانوان قاجار قبل و بعد از سفر ناصرالدین​­شاه به فرنگ (مطالعه موردی: لباس سنتی و لباس تجدد بانوان) (9666 دریافت)
بررسی تاتو به‌عنوان هنر در ساختار فرهنگی و اجتماعی معاصر (8661 دریافت)
گونه شناسی هندسی فرم ستونهای سنگی در بناهای عمومی ایرانی پس از اسلام (8233 دریافت)
مطالعه تطبیقی پوشش زنان در سفرنامه ها و نگاره های دوره صفویه (7840 دریافت)
بررسی زبان مشترک باغ و نگارگری ایرانی با تأکید بر نقش نمادین درخت سرو (6764 دریافت)
سیر تحول نقوش انسانی در کاشی‌کاری حمام‌های تاریخی شهر اصفهان از دوره صفوی تا پایان دوره قاجار (6279 دریافت)
شاخص‌سازی و به‌کارگیری آن در تبیین مفاهیم معماری اسلامی (6263 دریافت)
بازیابی طرح و نقش پارچه های عصر فتحعلی شاه قاجار با استفاده از پیکرنگاری درباری (5739 دریافت)
ارزیابی عوامل مؤثر بر کاربرد بیلبوردهای تجاری توسط شرکت‌های تبلیغاتی اصفهان (5383 دریافت)
تحلیل عملکرد زبان بدن در انتقال مفاهیم بصری، به استناد چهره ‌های عکس‌های پادشاهان قاجاری (5265 دریافت)
تبیین الگوی انتخاب رنگ در طراحی عناصر مبلمان شهری برمبنای رویکرد زمینه‌گرایی (مطالعه ‌موردی: خیابان مسجد جامع یزد) (5108 دریافت)
بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر سلیقه مخاطب باتوجه‌به طراحی گرافیک* (مورد مطالعه ‌موردی: دستمال کاغذی) (4759 دریافت)
نقش هنرهای شهری در بهبود کیفیت محیط زیست شهری (4727 دریافت)
خوانش بینامتنی آثار برنارد چومی با تأکید بر مفهوم فضای بینابین (4559 دریافت)
اصول زیبایی‌شناسی در قالی خشتی چالِش‌‌تُر (4382 دریافت)
بررسی فرم و عملکرد ابزارآلات فولادی اصناف دوره قاجار (4183 دریافت)
مطالعه ستون و سرستون های مقرنس کاری چوبی مسجد ملامعزالدین مراغه (3717 دریافت)
بررسی نقش منگوله در بشقاب های دوره ساسانی (3523 دریافت)
مطالعه قالی‌های درویشی دوره قاجار با تأکید بر قالی‌های نورعلیشاهی (3404 دریافت)
اسطوره و ابرقهرمان سازی سینمایی مدرن از منظر مطالعات فرهنگی (3398 دریافت)
بررﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ رواﺑﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اروﭘﺎ ﺑﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﮑﺘﺐ اﺻﻔﻬﺎن (3350 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فرم تعهد نویسندگان ( 11588 بازدید)
شیوه‌ نامه نگارش مقاله ( 9000 بازدید)
اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) ( 8017 بازدید)
ضریب تاثیر نشریه در ISC ( 3939 بازدید)
رویکرد موضوعی نشریه ( 3770 بازدید)
فرم داوری ( 2910 بازدید)
درباره نشریه ( 2701 بازدید)
کلیه شماره های نشریه ( 2355 بازدید)
اطلاعات تماس ( 2168 بازدید)
اهداف و زمینه​ها ( 2149 بازدید)
اطلاعیه ( 1512 بازدید)
نحوه پاسخگویی به سوالات ( 1462 بازدید)
مراحل بررسی مقالات ( 1355 بازدید)
خوش آمدید ( 1173 بازدید)
اصول اخلاقی نشریه ( 977 بازدید)
بررسی مقالات ( 976 بازدید)
اطلاعیه ( 924 بازدید)
داوران نشریه ( 243 بازدید)
اطلاعات حساب ( 166 بازدید)
فرم تعارض منافع ( 116 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
رویکرد موضوعی نشریه ( 71 ارسال)
درباره نشریه ( 65 ارسال)
ضریب تاثیر نشریه در ISC ( 64 ارسال)
فرم داوری ( 62 ارسال)
اطلاعات تماس ( 61 ارسال)
خوش آمدید ( 58 ارسال)
اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) ( 58 ارسال)
فرم تعهد نویسندگان ( 57 ارسال)
شیوه‌ نامه نگارش مقاله ( 52 ارسال)
اهداف و زمینه​ها ( 52 ارسال)
کلیه شماره های نشریه ( 40 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
درباره نشریه ( 1118 چاپ)
اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) ( 1107 چاپ)
شیوه‌ نامه نگارش مقاله ( 1103 چاپ)
ضریب تاثیر نشریه در ISC ( 945 چاپ)
رویکرد موضوعی نشریه ( 943 چاپ)
فرم تعهد نویسندگان ( 822 چاپ)
فرم داوری ( 796 چاپ)
اطلاعات تماس ( 767 چاپ)
اهداف و زمینه​ها ( 764 چاپ)
کلیه شماره های نشریه ( 751 چاپ)
خوش آمدید ( 621 چاپ)
نحوه پاسخگویی به سوالات ( 351 چاپ)
اطلاعیه ( 333 چاپ)
اصول اخلاقی نشریه ( 328 چاپ)
مراحل بررسی مقالات ( 326 چاپ)
اطلاعیه ( 296 چاپ)
بررسی مقالات ( 244 چاپ)
داوران نشریه ( 99 چاپ)
اطلاعات حساب ( 75 چاپ)
فرم تعارض منافع ( 49 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی پژوهش هنر می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Scientific Journal of Pazhuhesh-e Honar

Designed & Developed by : Yektaweb