برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
گره هشت و زهره موج‌دار خاستگاه احتمالی نقش‌مایه بته/ بوته در فرش (64350 مشاهده)
بررسی تاتو به‌عنوان هنر در ساختار فرهنگی و اجتماعی معاصر (13782 مشاهده)
بررسی و ارزیابی نقش هنر شهری در افزایش میزان حضورپذیری فضاهای عمومی با تأکید بر گرافیک شهری (نمونه ‌موردی: پارک مردم همدان) (7771 مشاهده)
خوانش بینامتنی آثار برنارد چومی با تأکید بر مفهوم فضای بینابین (7423 مشاهده)
بررسی زبان مشترک باغ و نگارگری ایرانی با تأکید بر نقش نمادین درخت سرو (6899 مشاهده)
تعلیم و تربیت تجسدیافته؛ بهره‌گیری از تئوری ادراک بدنی مرلوپونتی در آموزش هنر (6798 مشاهده)
ارزیابی عوامل مؤثر بر کاربرد بیلبوردهای تجاری توسط شرکت‌های تبلیغاتی اصفهان (6795 مشاهده)
بررسی فرم و عملکرد ابزارآلات فولادی اصناف دوره قاجار (6452 مشاهده)
مطالعه تطبیقی ساختار طرح‌ لچک ‌و ترنج قالی‌های جمهوری آذربایجان و قشقایی‌های فارس (5997 مشاهده)
بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر سلیقه مخاطب باتوجه‌به طراحی گرافیک* (مورد مطالعه ‌موردی: دستمال کاغذی) (5903 مشاهده)
تأثیر اوضاع سیاسی و اجتماعی دوره آل‌مظفر بر مصورسازی شاهنامه (5836 مشاهده)
سیر تحول نقوش انسانی در کاشی‌کاری حمام‌های تاریخی شهر اصفهان از دوره صفوی تا پایان دوره قاجار (5807 مشاهده)
شاخص‌سازی و به‌کارگیری آن در تبیین مفاهیم معماری اسلامی (5713 مشاهده)
مطالعه تطبیقی پوشاک بانوان قاجار قبل و بعد از سفر ناصرالدین​­شاه به فرنگ (مطالعه موردی: لباس سنتی و لباس تجدد بانوان) (5682 مشاهده)
تحلیل و خوانش عکس برمبنای ابزارهای تحلیلیِ رویکرد نشانه‌شناسی (5610 مشاهده)
تبیین الگوی انتخاب رنگ در طراحی عناصر مبلمان شهری برمبنای رویکرد زمینه‌گرایی (مطالعه ‌موردی: خیابان مسجد جامع یزد) (5453 مشاهده)
اصول زیبایی‌شناسی در قالی خشتی چالِش‌‌تُر (5331 مشاهده)
بررسی ظاهری و مفهومی نقش‌مایه‌های حاشیه‌ای متداول در گلیم‌بافت‌های استان اردبیل (5149 مشاهده)
مطالعه قالی‌های درویشی دوره قاجار با تأکید بر قالی‌های نورعلیشاهی (5093 مشاهده)
تأثیر سفرهای اروپایی ناصرالدین‌شاه بر روند غرب‌گراییِ موسیقی و نمایش در عصر ناصری (4882 مشاهده)
بازخوانی ویژگی‌های فرمی و ساختاری (طرح و رنگ) در سفالینه‌های روستایی ساری سد‌ه‌های 4 و 5 ه.ق (4764 مشاهده)
گونه شناسی هندسی فرم ستونهای سنگی در بناهای عمومی ایرانی پس از اسلام (4609 مشاهده)
تحلیل صنایع دستی بومی در توسعه گردشگری روستایی(مطالعه موردی روستاهای شهرستان دامغان) (4534 مشاهده)
اسطوره و ابرقهرمان سازی سینمایی مدرن از منظر مطالعات فرهنگی (4455 مشاهده)
نقش هنرهای شهری در بهبود کیفیت محیط زیست شهری (4356 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی ظاهری و مفهومی نقش‌مایه‌های حاشیه‌ای متداول در گلیم‌بافت‌های استان اردبیل (15833 دریافت)
تحلیل و خوانش عکس برمبنای ابزارهای تحلیلیِ رویکرد نشانه‌شناسی (15282 دریافت)
بررسی عناصر بصری و زیبایی شناسانه نقوش سفال های پیش از تاریخ ایران (با تمرکز بر دوره مس‌سنگی) (12925 دریافت)
بررسی و ارزیابی نقش هنر شهری در افزایش میزان حضورپذیری فضاهای عمومی با تأکید بر گرافیک شهری (نمونه ‌موردی: پارک مردم همدان) (11896 دریافت)
مطالعه تطبیقی پوشاک بانوان قاجار قبل و بعد از سفر ناصرالدین​­شاه به فرنگ (مطالعه موردی: لباس سنتی و لباس تجدد بانوان) (11042 دریافت)
بررسی تاتو به‌عنوان هنر در ساختار فرهنگی و اجتماعی معاصر (9698 دریافت)
مطالعه تطبیقی پوشش زنان در سفرنامه ها و نگاره های دوره صفویه (9188 دریافت)
گونه شناسی هندسی فرم ستونهای سنگی در بناهای عمومی ایرانی پس از اسلام (9017 دریافت)
بررسی زبان مشترک باغ و نگارگری ایرانی با تأکید بر نقش نمادین درخت سرو (7560 دریافت)
سیر تحول نقوش انسانی در کاشی‌کاری حمام‌های تاریخی شهر اصفهان از دوره صفوی تا پایان دوره قاجار (6855 دریافت)
بازیابی طرح و نقش پارچه های عصر فتحعلی شاه قاجار با استفاده از پیکرنگاری درباری (6820 دریافت)
شاخص‌سازی و به‌کارگیری آن در تبیین مفاهیم معماری اسلامی (6718 دریافت)
تحلیل عملکرد زبان بدن در انتقال مفاهیم بصری، به استناد چهره ‌های عکس‌های پادشاهان قاجاری (6442 دریافت)
ارزیابی عوامل مؤثر بر کاربرد بیلبوردهای تجاری توسط شرکت‌های تبلیغاتی اصفهان (5644 دریافت)
تبیین الگوی انتخاب رنگ در طراحی عناصر مبلمان شهری برمبنای رویکرد زمینه‌گرایی (مطالعه ‌موردی: خیابان مسجد جامع یزد) (5605 دریافت)
بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر سلیقه مخاطب باتوجه‌به طراحی گرافیک* (مورد مطالعه ‌موردی: دستمال کاغذی) (5485 دریافت)
نقش هنرهای شهری در بهبود کیفیت محیط زیست شهری (5228 دریافت)
خوانش بینامتنی آثار برنارد چومی با تأکید بر مفهوم فضای بینابین (4812 دریافت)
بررسی فرم و عملکرد ابزارآلات فولادی اصناف دوره قاجار (4762 دریافت)
اصول زیبایی‌شناسی در قالی خشتی چالِش‌‌تُر (4748 دریافت)
بررﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ رواﺑﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اروﭘﺎ ﺑﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﮑﺘﺐ اﺻﻔﻬﺎن (4612 دریافت)
مطالعه ستون و سرستون های مقرنس کاری چوبی مسجد ملامعزالدین مراغه (4373 دریافت)
اسطوره و ابرقهرمان سازی سینمایی مدرن از منظر مطالعات فرهنگی (3915 دریافت)
مطالعه قالی‌های درویشی دوره قاجار با تأکید بر قالی‌های نورعلیشاهی (3903 دریافت)
بررسی فرم و نقش گلدان در مسجد - مدرسه‌های قاجار در قیاس با مدارس صفوی (با تأکید بر نقوش مسجد - مدرسه سپهسالار جدید) (3855 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فرم تعهد نویسندگان ( 11919 بازدید)
شیوه‌ نامه نگارش مقاله ( 9391 بازدید)
اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) ( 8401 بازدید)
ضریب تاثیر نشریه در ISC ( 4154 بازدید)
رویکرد موضوعی نشریه ( 3907 بازدید)
فرم داوری ( 3022 بازدید)
درباره نشریه ( 2847 بازدید)
کلیه شماره های نشریه ( 2601 بازدید)
اطلاعات تماس ( 2256 بازدید)
اهداف و زمینه​ها ( 2250 بازدید)
اطلاعیه ( 1722 بازدید)
نحوه پاسخگویی به سوالات ( 1666 بازدید)
مراحل بررسی مقالات ( 1505 بازدید)
بررسی مقالات ( 1216 بازدید)
خوش آمدید ( 1180 بازدید)
اصول اخلاقی نشریه ( 1080 بازدید)
اطلاعیه ( 1023 بازدید)
داوران نشریه ( 334 بازدید)
اطلاعات حساب ( 254 بازدید)
فرم تعارض منافع ( 181 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
رویکرد موضوعی نشریه ( 71 ارسال)
درباره نشریه ( 65 ارسال)
ضریب تاثیر نشریه در ISC ( 64 ارسال)
فرم داوری ( 62 ارسال)
اطلاعات تماس ( 61 ارسال)
خوش آمدید ( 58 ارسال)
اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) ( 58 ارسال)
فرم تعهد نویسندگان ( 57 ارسال)
شیوه‌ نامه نگارش مقاله ( 52 ارسال)
اهداف و زمینه​ها ( 52 ارسال)
کلیه شماره های نشریه ( 40 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) ( 1161 چاپ)
درباره نشریه ( 1156 چاپ)
شیوه‌ نامه نگارش مقاله ( 1148 چاپ)
ضریب تاثیر نشریه در ISC ( 1034 چاپ)
رویکرد موضوعی نشریه ( 987 چاپ)
فرم تعهد نویسندگان ( 869 چاپ)
فرم داوری ( 836 چاپ)
اهداف و زمینه​ها ( 806 چاپ)
اطلاعات تماس ( 804 چاپ)
کلیه شماره های نشریه ( 786 چاپ)
خوش آمدید ( 628 چاپ)
نحوه پاسخگویی به سوالات ( 392 چاپ)
اطلاعیه ( 376 چاپ)
مراحل بررسی مقالات ( 368 چاپ)
اصول اخلاقی نشریه ( 361 چاپ)
اطلاعیه ( 337 چاپ)
بررسی مقالات ( 289 چاپ)
داوران نشریه ( 133 چاپ)
اطلاعات حساب ( 96 چاپ)
فرم تعارض منافع ( 77 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی پژوهش هنر می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Scientific Journal of Pazhuhesh-e Honar

Designed & Developed by : Yektaweb