برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
بررسی و ارزیابی نقش هنر شهری در افزایش میزان حضورپذیری فضاهای عمومی با تأکید بر گرافیک شهری (نمونه ‌موردی: پارک مردم همدان) (3955 مشاهده)
خوانش بینامتنی آثار برنارد چومی با تأکید بر مفهوم فضای بینابین (3578 مشاهده)
بررسی زبان مشترک باغ و نگارگری ایرانی با تأکید بر نقش نمادین درخت سرو (3298 مشاهده)
ارزیابی عوامل مؤثر بر کاربرد بیلبوردهای تجاری توسط شرکت‌های تبلیغاتی اصفهان (3255 مشاهده)
تعلیم و تربیت تجسدیافته؛ بهره‌گیری از تئوری ادراک بدنی مرلوپونتی در آموزش هنر (3247 مشاهده)
بررسی فرم و عملکرد ابزارآلات فولادی اصناف دوره قاجار (3156 مشاهده)
بررسی تاتو به‌عنوان هنر در ساختار فرهنگی و اجتماعی معاصر (3130 مشاهده)
مطالعه تطبیقی ساختار طرح‌ لچک ‌و ترنج قالی‌های جمهوری آذربایجان و قشقایی‌های فارس (2946 مشاهده)
تأثیر اوضاع سیاسی و اجتماعی دوره آل‌مظفر بر مصورسازی شاهنامه (2944 مشاهده)
شاخص‌سازی و به‌کارگیری آن در تبیین مفاهیم معماری اسلامی (2540 مشاهده)
سیر تحول نقوش انسانی در کاشی‌کاری حمام‌های تاریخی شهر اصفهان از دوره صفوی تا پایان دوره قاجار (2103 مشاهده)
بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر سلیقه مخاطب باتوجه‌به طراحی گرافیک* (مورد مطالعه ‌موردی: دستمال کاغذی) (2054 مشاهده)
بررسی ظاهری و مفهومی نقش‌مایه‌های حاشیه‌ای متداول در گلیم‌بافت‌های استان اردبیل (2031 مشاهده)
اصول زیبایی‌شناسی در قالی خشتی چالِش‌‌تُر (2028 مشاهده)
تبیین الگوی انتخاب رنگ در طراحی عناصر مبلمان شهری برمبنای رویکرد زمینه‌گرایی (مطالعه ‌موردی: خیابان مسجد جامع یزد) (2022 مشاهده)
تحلیل و خوانش عکس برمبنای ابزارهای تحلیلیِ رویکرد نشانه‌شناسی (2014 مشاهده)
تأثیر سفرهای اروپایی ناصرالدین‌شاه بر روند غرب‌گراییِ موسیقی و نمایش در عصر ناصری (1946 مشاهده)
گره هشت و زهره موج‌دار خاستگاه احتمالی نقش‌مایه بته/ بوته در فرش (1929 مشاهده)
بازخوانی ویژگی‌های فرمی و ساختاری (طرح و رنگ) در سفالینه‌های روستایی ساری سد‌ه‌های 4 و 5 ه.ق (1894 مشاهده)
مطالعه قالی‌های درویشی دوره قاجار با تأکید بر قالی‌های نورعلیشاهی (1845 مشاهده)
نقش هنرهای شهری در بهبود کیفیت محیط زیست شهری (1322 مشاهده)
مطالعه تطبیقی پوشاک بانوان قاجار قبل و بعد از سفر ناصرالدین​­شاه به فرنگ (مطالعه موردی: لباس سنتی و لباس تجدد بانوان) (1222 مشاهده)
گونه شناسی هندسی فرم ستونهای سنگی در بناهای عمومی ایرانی پس از اسلام (1160 مشاهده)
مطالعه دیوارنگاره های بوم پارچه دوره اسلامی در ایران و منتخبی از آثار کشورهای اروپایی (1127 مشاهده)
بررسی نقش منگوله در بشقاب های دوره ساسانی (1115 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی ظاهری و مفهومی نقش‌مایه‌های حاشیه‌ای متداول در گلیم‌بافت‌های استان اردبیل (8473 دریافت)
بررسی و ارزیابی نقش هنر شهری در افزایش میزان حضورپذیری فضاهای عمومی با تأکید بر گرافیک شهری (نمونه ‌موردی: پارک مردم همدان) (6282 دریافت)
شاخص‌سازی و به‌کارگیری آن در تبیین مفاهیم معماری اسلامی (3033 دریافت)
تحلیل و خوانش عکس برمبنای ابزارهای تحلیلیِ رویکرد نشانه‌شناسی (2967 دریافت)
بررسی زبان مشترک باغ و نگارگری ایرانی با تأکید بر نقش نمادین درخت سرو (2939 دریافت)
ارزیابی عوامل مؤثر بر کاربرد بیلبوردهای تجاری توسط شرکت‌های تبلیغاتی اصفهان (2670 دریافت)
سیر تحول نقوش انسانی در کاشی‌کاری حمام‌های تاریخی شهر اصفهان از دوره صفوی تا پایان دوره قاجار (2087 دریافت)
خوانش بینامتنی آثار برنارد چومی با تأکید بر مفهوم فضای بینابین (2030 دریافت)
بررسی تاتو به‌عنوان هنر در ساختار فرهنگی و اجتماعی معاصر (1787 دریافت)
تبیین الگوی انتخاب رنگ در طراحی عناصر مبلمان شهری برمبنای رویکرد زمینه‌گرایی (مطالعه ‌موردی: خیابان مسجد جامع یزد) (1643 دریافت)
بررسی فرم و عملکرد ابزارآلات فولادی اصناف دوره قاجار (1432 دریافت)
تأثیر اوضاع سیاسی و اجتماعی دوره آل‌مظفر بر مصورسازی شاهنامه (1225 دریافت)
تعلیم و تربیت تجسدیافته؛ بهره‌گیری از تئوری ادراک بدنی مرلوپونتی در آموزش هنر (1139 دریافت)
نقش هنرهای شهری در بهبود کیفیت محیط زیست شهری (1115 دریافت)
بازخوانی ویژگی‌های فرمی و ساختاری (طرح و رنگ) در سفالینه‌های روستایی ساری سد‌ه‌های 4 و 5 ه.ق (1102 دریافت)
مطالعه قالی‌های درویشی دوره قاجار با تأکید بر قالی‌های نورعلیشاهی (1039 دریافت)
مطالعه تطبیقی ساختار طرح‌ لچک ‌و ترنج قالی‌های جمهوری آذربایجان و قشقایی‌های فارس (893 دریافت)
مطالعه تطبیقی پوشش زنان در سفرنامه ها و نگاره های دوره صفویه (863 دریافت)
بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر سلیقه مخاطب باتوجه‌به طراحی گرافیک* (مورد مطالعه ‌موردی: دستمال کاغذی) (830 دریافت)
گونه شناسی هندسی فرم ستونهای سنگی در بناهای عمومی ایرانی پس از اسلام (769 دریافت)
گره هشت و زهره موج‌دار خاستگاه احتمالی نقش‌مایه بته/ بوته در فرش (766 دریافت)
مطالعه تطبیقی پوشاک بانوان قاجار قبل و بعد از سفر ناصرالدین​­شاه به فرنگ (مطالعه موردی: لباس سنتی و لباس تجدد بانوان) (755 دریافت)
اصول زیبایی‌شناسی در قالی خشتی چالِش‌‌تُر (649 دریافت)
بررسی نقش منگوله در بشقاب های دوره ساسانی (518 دریافت)
تأثیر سفرهای اروپایی ناصرالدین‌شاه بر روند غرب‌گراییِ موسیقی و نمایش در عصر ناصری (492 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
نامه درخواست بررسی و چاپ ( 5600 بازدید)
شیوه‌ نامه نگارش مقاله ( 4954 بازدید)
اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) ( 4246 بازدید)
ضریب تاثیر نشریه در ISC ( 2753 بازدید)
رویکرد موضوعی نشریه ( 2601 بازدید)
فرم داوری ( 1839 بازدید)
درباره نشریه ( 1743 بازدید)
کلیه شماره های نشریه ( 1416 بازدید)
اطلاعات تماس ( 1332 بازدید)
اهداف و زمینه​ها ( 1329 بازدید)
خوش آمدید ( 1104 بازدید)
اطلاعیه ( 392 بازدید)
مراحل بررسی مقالات ( 364 بازدید)
اطلاعیه ( 364 بازدید)
اطلاعیه ( 290 بازدید)
اصول اخلاقی نشریه ( 281 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
رویکرد موضوعی نشریه ( 71 ارسال)
درباره نشریه ( 65 ارسال)
ضریب تاثیر نشریه در ISC ( 64 ارسال)
فرم داوری ( 62 ارسال)
اطلاعات تماس ( 61 ارسال)
خوش آمدید ( 58 ارسال)
اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) ( 58 ارسال)
نامه درخواست بررسی و چاپ ( 57 ارسال)
شیوه‌ نامه نگارش مقاله ( 52 ارسال)
اهداف و زمینه​ها ( 52 ارسال)
کلیه شماره های نشریه ( 40 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
درباره نشریه ( 826 چاپ)
شیوه‌ نامه نگارش مقاله ( 667 چاپ)
رویکرد موضوعی نشریه ( 660 چاپ)
ضریب تاثیر نشریه در ISC ( 627 چاپ)
نامه درخواست بررسی و چاپ ( 581 چاپ)
خوش آمدید ( 566 چاپ)
فرم داوری ( 564 چاپ)
کلیه شماره های نشریه ( 551 چاپ)
اهداف و زمینه​ها ( 548 چاپ)
اطلاعات تماس ( 548 چاپ)
اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) ( 535 چاپ)
اطلاعیه ( 104 چاپ)
اطلاعیه ( 94 چاپ)
اصول اخلاقی نشریه ( 85 چاپ)
مراحل بررسی مقالات ( 83 چاپ)
اطلاعیه ( 70 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی- ترویجی پژوهش هنر می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Scientific Journal of Pazhuhesh-e Honar

Designed & Developed by : Yektaweb