برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
بررسی و ارزیابی نقش هنر شهری در افزایش میزان حضورپذیری فضاهای عمومی با تأکید بر گرافیک شهری (نمونه ‌موردی: پارک مردم همدان) (4784 مشاهده)
خوانش بینامتنی آثار برنارد چومی با تأکید بر مفهوم فضای بینابین (4435 مشاهده)
بررسی تاتو به‌عنوان هنر در ساختار فرهنگی و اجتماعی معاصر (3992 مشاهده)
بررسی زبان مشترک باغ و نگارگری ایرانی با تأکید بر نقش نمادین درخت سرو (3938 مشاهده)
ارزیابی عوامل مؤثر بر کاربرد بیلبوردهای تجاری توسط شرکت‌های تبلیغاتی اصفهان (3906 مشاهده)
تعلیم و تربیت تجسدیافته؛ بهره‌گیری از تئوری ادراک بدنی مرلوپونتی در آموزش هنر (3864 مشاهده)
بررسی فرم و عملکرد ابزارآلات فولادی اصناف دوره قاجار (3779 مشاهده)
تأثیر اوضاع سیاسی و اجتماعی دوره آل‌مظفر بر مصورسازی شاهنامه (3528 مشاهده)
مطالعه تطبیقی ساختار طرح‌ لچک ‌و ترنج قالی‌های جمهوری آذربایجان و قشقایی‌های فارس (3516 مشاهده)
شاخص‌سازی و به‌کارگیری آن در تبیین مفاهیم معماری اسلامی (3169 مشاهده)
سیر تحول نقوش انسانی در کاشی‌کاری حمام‌های تاریخی شهر اصفهان از دوره صفوی تا پایان دوره قاجار (2849 مشاهده)
بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر سلیقه مخاطب باتوجه‌به طراحی گرافیک* (مورد مطالعه ‌موردی: دستمال کاغذی) (2820 مشاهده)
اصول زیبایی‌شناسی در قالی خشتی چالِش‌‌تُر (2761 مشاهده)
تبیین الگوی انتخاب رنگ در طراحی عناصر مبلمان شهری برمبنای رویکرد زمینه‌گرایی (مطالعه ‌موردی: خیابان مسجد جامع یزد) (2682 مشاهده)
تحلیل و خوانش عکس برمبنای ابزارهای تحلیلیِ رویکرد نشانه‌شناسی (2659 مشاهده)
بررسی ظاهری و مفهومی نقش‌مایه‌های حاشیه‌ای متداول در گلیم‌بافت‌های استان اردبیل (2624 مشاهده)
گره هشت و زهره موج‌دار خاستگاه احتمالی نقش‌مایه بته/ بوته در فرش (2541 مشاهده)
تأثیر سفرهای اروپایی ناصرالدین‌شاه بر روند غرب‌گراییِ موسیقی و نمایش در عصر ناصری (2419 مشاهده)
مطالعه قالی‌های درویشی دوره قاجار با تأکید بر قالی‌های نورعلیشاهی (2414 مشاهده)
بازخوانی ویژگی‌های فرمی و ساختاری (طرح و رنگ) در سفالینه‌های روستایی ساری سد‌ه‌های 4 و 5 ه.ق (2397 مشاهده)
مطالعه تطبیقی پوشاک بانوان قاجار قبل و بعد از سفر ناصرالدین​­شاه به فرنگ (مطالعه موردی: لباس سنتی و لباس تجدد بانوان) (2071 مشاهده)
نقش هنرهای شهری در بهبود کیفیت محیط زیست شهری (1945 مشاهده)
گونه شناسی هندسی فرم ستونهای سنگی در بناهای عمومی ایرانی پس از اسلام (1838 مشاهده)
مطالعه تطبیقی پوشش زنان در سفرنامه ها و نگاره های دوره صفویه (1692 مشاهده)
بررسی نقش منگوله در بشقاب های دوره ساسانی (1690 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی ظاهری و مفهومی نقش‌مایه‌های حاشیه‌ای متداول در گلیم‌بافت‌های استان اردبیل (10861 دریافت)
بررسی و ارزیابی نقش هنر شهری در افزایش میزان حضورپذیری فضاهای عمومی با تأکید بر گرافیک شهری (نمونه ‌موردی: پارک مردم همدان) (8764 دریافت)
تحلیل و خوانش عکس برمبنای ابزارهای تحلیلیِ رویکرد نشانه‌شناسی (6214 دریافت)
بررسی زبان مشترک باغ و نگارگری ایرانی با تأکید بر نقش نمادین درخت سرو (4194 دریافت)
شاخص‌سازی و به‌کارگیری آن در تبیین مفاهیم معماری اسلامی (4084 دریافت)
ارزیابی عوامل مؤثر بر کاربرد بیلبوردهای تجاری توسط شرکت‌های تبلیغاتی اصفهان (4072 دریافت)
بررسی تاتو به‌عنوان هنر در ساختار فرهنگی و اجتماعی معاصر (3719 دریافت)
سیر تحول نقوش انسانی در کاشی‌کاری حمام‌های تاریخی شهر اصفهان از دوره صفوی تا پایان دوره قاجار (3528 دریافت)
مطالعه تطبیقی پوشاک بانوان قاجار قبل و بعد از سفر ناصرالدین​­شاه به فرنگ (مطالعه موردی: لباس سنتی و لباس تجدد بانوان) (3469 دریافت)
گونه شناسی هندسی فرم ستونهای سنگی در بناهای عمومی ایرانی پس از اسلام (3428 دریافت)
خوانش بینامتنی آثار برنارد چومی با تأکید بر مفهوم فضای بینابین (2981 دریافت)
تبیین الگوی انتخاب رنگ در طراحی عناصر مبلمان شهری برمبنای رویکرد زمینه‌گرایی (مطالعه ‌موردی: خیابان مسجد جامع یزد) (2739 دریافت)
مطالعه تطبیقی پوشش زنان در سفرنامه ها و نگاره های دوره صفویه (2643 دریافت)
نقش هنرهای شهری در بهبود کیفیت محیط زیست شهری (2330 دریافت)
بررسی فرم و عملکرد ابزارآلات فولادی اصناف دوره قاجار (2263 دریافت)
بررسی عناصر بصری و زیبایی شناسانه نقوش سفال های پیش از تاریخ ایران (با تمرکز بر دوره مس‌سنگی) (2233 دریافت)
مطالعه قالی‌های درویشی دوره قاجار با تأکید بر قالی‌های نورعلیشاهی (1922 دریافت)
اصول زیبایی‌شناسی در قالی خشتی چالِش‌‌تُر (1875 دریافت)
تعلیم و تربیت تجسدیافته؛ بهره‌گیری از تئوری ادراک بدنی مرلوپونتی در آموزش هنر (1792 دریافت)
بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر سلیقه مخاطب باتوجه‌به طراحی گرافیک* (مورد مطالعه ‌موردی: دستمال کاغذی) (1772 دریافت)
تأثیر اوضاع سیاسی و اجتماعی دوره آل‌مظفر بر مصورسازی شاهنامه (1717 دریافت)
بازخوانی ویژگی‌های فرمی و ساختاری (طرح و رنگ) در سفالینه‌های روستایی ساری سد‌ه‌های 4 و 5 ه.ق (1653 دریافت)
بررسی نقش منگوله در بشقاب های دوره ساسانی (1537 دریافت)
مطالعه ستون و سرستون های مقرنس کاری چوبی مسجد ملامعزالدین مراغه (1532 دریافت)
مطالعه تطبیقی ساختار طرح‌ لچک ‌و ترنج قالی‌های جمهوری آذربایجان و قشقایی‌های فارس (1455 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
نامه درخواست بررسی و چاپ ( 8823 بازدید)
شیوه‌ نامه نگارش مقاله ( 6110 بازدید)
اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) ( 5032 بازدید)
ضریب تاثیر نشریه در ISC ( 3015 بازدید)
رویکرد موضوعی نشریه ( 2895 بازدید)
فرم داوری ( 2202 بازدید)
درباره نشریه ( 1909 بازدید)
اطلاعات تماس ( 1603 بازدید)
کلیه شماره های نشریه ( 1601 بازدید)
اهداف و زمینه​ها ( 1502 بازدید)
خوش آمدید ( 1152 بازدید)
مراحل بررسی مقالات ( 597 بازدید)
اطلاعیه ( 596 بازدید)
اطلاعیه ( 580 بازدید)
اصول اخلاقی نشریه ( 420 بازدید)
اطلاعیه ( 420 بازدید)
بررسی مقالات ( 87 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
رویکرد موضوعی نشریه ( 71 ارسال)
درباره نشریه ( 65 ارسال)
ضریب تاثیر نشریه در ISC ( 64 ارسال)
فرم داوری ( 62 ارسال)
اطلاعات تماس ( 61 ارسال)
خوش آمدید ( 58 ارسال)
اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) ( 58 ارسال)
نامه درخواست بررسی و چاپ ( 57 ارسال)
شیوه‌ نامه نگارش مقاله ( 52 ارسال)
اهداف و زمینه​ها ( 52 ارسال)
کلیه شماره های نشریه ( 40 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
درباره نشریه ( 891 چاپ)
شیوه‌ نامه نگارش مقاله ( 770 چاپ)
رویکرد موضوعی نشریه ( 717 چاپ)
ضریب تاثیر نشریه در ISC ( 685 چاپ)
اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) ( 678 چاپ)
نامه درخواست بررسی و چاپ ( 635 چاپ)
فرم داوری ( 615 چاپ)
خوش آمدید ( 600 چاپ)
اهداف و زمینه​ها ( 600 چاپ)
کلیه شماره های نشریه ( 599 چاپ)
اطلاعات تماس ( 597 چاپ)
اطلاعیه ( 149 چاپ)
اصول اخلاقی نشریه ( 134 چاپ)
اطلاعیه ( 133 چاپ)
مراحل بررسی مقالات ( 124 چاپ)
اطلاعیه ( 115 چاپ)
بررسی مقالات ( 13 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی پژوهش هنر می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Scientific Journal of Pazhuhesh-e Honar

Designed & Developed by : Yektaweb