برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
گره هشت و زهره موج‌دار خاستگاه احتمالی نقش‌مایه بته/ بوته در فرش (63289 مشاهده)
بررسی تاتو به‌عنوان هنر در ساختار فرهنگی و اجتماعی معاصر (12600 مشاهده)
بررسی و ارزیابی نقش هنر شهری در افزایش میزان حضورپذیری فضاهای عمومی با تأکید بر گرافیک شهری (نمونه ‌موردی: پارک مردم همدان) (6643 مشاهده)
خوانش بینامتنی آثار برنارد چومی با تأکید بر مفهوم فضای بینابین (6315 مشاهده)
بررسی زبان مشترک باغ و نگارگری ایرانی با تأکید بر نقش نمادین درخت سرو (5687 مشاهده)
ارزیابی عوامل مؤثر بر کاربرد بیلبوردهای تجاری توسط شرکت‌های تبلیغاتی اصفهان (5630 مشاهده)
تعلیم و تربیت تجسدیافته؛ بهره‌گیری از تئوری ادراک بدنی مرلوپونتی در آموزش هنر (5600 مشاهده)
بررسی فرم و عملکرد ابزارآلات فولادی اصناف دوره قاجار (5384 مشاهده)
مطالعه تطبیقی ساختار طرح‌ لچک ‌و ترنج قالی‌های جمهوری آذربایجان و قشقایی‌های فارس (4974 مشاهده)
تأثیر اوضاع سیاسی و اجتماعی دوره آل‌مظفر بر مصورسازی شاهنامه (4890 مشاهده)
بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر سلیقه مخاطب باتوجه‌به طراحی گرافیک* (مورد مطالعه ‌موردی: دستمال کاغذی) (4748 مشاهده)
سیر تحول نقوش انسانی در کاشی‌کاری حمام‌های تاریخی شهر اصفهان از دوره صفوی تا پایان دوره قاجار (4676 مشاهده)
شاخص‌سازی و به‌کارگیری آن در تبیین مفاهیم معماری اسلامی (4659 مشاهده)
تحلیل و خوانش عکس برمبنای ابزارهای تحلیلیِ رویکرد نشانه‌شناسی (4519 مشاهده)
تبیین الگوی انتخاب رنگ در طراحی عناصر مبلمان شهری برمبنای رویکرد زمینه‌گرایی (مطالعه ‌موردی: خیابان مسجد جامع یزد) (4374 مشاهده)
اصول زیبایی‌شناسی در قالی خشتی چالِش‌‌تُر (4311 مشاهده)
مطالعه تطبیقی پوشاک بانوان قاجار قبل و بعد از سفر ناصرالدین​­شاه به فرنگ (مطالعه موردی: لباس سنتی و لباس تجدد بانوان) (4306 مشاهده)
بررسی ظاهری و مفهومی نقش‌مایه‌های حاشیه‌ای متداول در گلیم‌بافت‌های استان اردبیل (4187 مشاهده)
مطالعه قالی‌های درویشی دوره قاجار با تأکید بر قالی‌های نورعلیشاهی (3965 مشاهده)
تأثیر سفرهای اروپایی ناصرالدین‌شاه بر روند غرب‌گراییِ موسیقی و نمایش در عصر ناصری (3882 مشاهده)
بازخوانی ویژگی‌های فرمی و ساختاری (طرح و رنگ) در سفالینه‌های روستایی ساری سد‌ه‌های 4 و 5 ه.ق (3804 مشاهده)
تحلیل صنایع دستی بومی در توسعه گردشگری روستایی(مطالعه موردی روستاهای شهرستان دامغان) (3603 مشاهده)
گونه شناسی هندسی فرم ستونهای سنگی در بناهای عمومی ایرانی پس از اسلام (3504 مشاهده)
نقش هنرهای شهری در بهبود کیفیت محیط زیست شهری (3406 مشاهده)
مطالعه تطبیقی پوشش زنان در سفرنامه ها و نگاره های دوره صفویه (3263 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی ظاهری و مفهومی نقش‌مایه‌های حاشیه‌ای متداول در گلیم‌بافت‌های استان اردبیل (14366 دریافت)
تحلیل و خوانش عکس برمبنای ابزارهای تحلیلیِ رویکرد نشانه‌شناسی (12421 دریافت)
بررسی و ارزیابی نقش هنر شهری در افزایش میزان حضورپذیری فضاهای عمومی با تأکید بر گرافیک شهری (نمونه ‌موردی: پارک مردم همدان) (11063 دریافت)
بررسی عناصر بصری و زیبایی شناسانه نقوش سفال های پیش از تاریخ ایران (با تمرکز بر دوره مس‌سنگی) (8659 دریافت)
مطالعه تطبیقی پوشاک بانوان قاجار قبل و بعد از سفر ناصرالدین​­شاه به فرنگ (مطالعه موردی: لباس سنتی و لباس تجدد بانوان) (8336 دریافت)
بررسی تاتو به‌عنوان هنر در ساختار فرهنگی و اجتماعی معاصر (7474 دریافت)
گونه شناسی هندسی فرم ستونهای سنگی در بناهای عمومی ایرانی پس از اسلام (7363 دریافت)
مطالعه تطبیقی پوشش زنان در سفرنامه ها و نگاره های دوره صفویه (6467 دریافت)
بررسی زبان مشترک باغ و نگارگری ایرانی با تأکید بر نقش نمادین درخت سرو (6223 دریافت)
شاخص‌سازی و به‌کارگیری آن در تبیین مفاهیم معماری اسلامی (5830 دریافت)
سیر تحول نقوش انسانی در کاشی‌کاری حمام‌های تاریخی شهر اصفهان از دوره صفوی تا پایان دوره قاجار (5738 دریافت)
ارزیابی عوامل مؤثر بر کاربرد بیلبوردهای تجاری توسط شرکت‌های تبلیغاتی اصفهان (5149 دریافت)
بازیابی طرح و نقش پارچه های عصر فتحعلی شاه قاجار با استفاده از پیکرنگاری درباری (4740 دریافت)
تبیین الگوی انتخاب رنگ در طراحی عناصر مبلمان شهری برمبنای رویکرد زمینه‌گرایی (مطالعه ‌موردی: خیابان مسجد جامع یزد) (4580 دریافت)
نقش هنرهای شهری در بهبود کیفیت محیط زیست شهری (4225 دریافت)
خوانش بینامتنی آثار برنارد چومی با تأکید بر مفهوم فضای بینابین (4199 دریافت)
تحلیل عملکرد زبان بدن در انتقال مفاهیم بصری، به استناد چهره ‌های عکس‌های پادشاهان قاجاری (4187 دریافت)
اصول زیبایی‌شناسی در قالی خشتی چالِش‌‌تُر (3957 دریافت)
بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر سلیقه مخاطب باتوجه‌به طراحی گرافیک* (مورد مطالعه ‌موردی: دستمال کاغذی) (3956 دریافت)
بررسی فرم و عملکرد ابزارآلات فولادی اصناف دوره قاجار (3729 دریافت)
بررسی نقش منگوله در بشقاب های دوره ساسانی (3221 دریافت)
مطالعه ستون و سرستون های مقرنس کاری چوبی مسجد ملامعزالدین مراغه (3188 دریافت)
مطالعه قالی‌های درویشی دوره قاجار با تأکید بر قالی‌های نورعلیشاهی (3033 دریافت)
تعلیم و تربیت تجسدیافته؛ بهره‌گیری از تئوری ادراک بدنی مرلوپونتی در آموزش هنر (3006 دریافت)
اسطوره و ابرقهرمان سازی سینمایی مدرن از منظر مطالعات فرهنگی (2988 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
فرم تعهد نویسندگان ( 10999 بازدید)
شیوه‌ نامه نگارش مقاله ( 8297 بازدید)
اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) ( 7373 بازدید)
ضریب تاثیر نشریه در ISC ( 3665 بازدید)
رویکرد موضوعی نشریه ( 3518 بازدید)
فرم داوری ( 2718 بازدید)
درباره نشریه ( 2459 بازدید)
کلیه شماره های نشریه ( 2072 بازدید)
اطلاعات تماس ( 2028 بازدید)
اهداف و زمینه​ها ( 1969 بازدید)
اطلاعیه ( 1235 بازدید)
اطلاعیه ( 1229 بازدید)
خوش آمدید ( 1168 بازدید)
مراحل بررسی مقالات ( 1137 بازدید)
اصول اخلاقی نشریه ( 823 بازدید)
اطلاعیه ( 802 بازدید)
بررسی مقالات ( 727 بازدید)
داوران نشریه ( 125 بازدید)
اطلاعات حساب ( 65 بازدید)
فرم تعارض منافع ( 45 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
رویکرد موضوعی نشریه ( 71 ارسال)
درباره نشریه ( 65 ارسال)
ضریب تاثیر نشریه در ISC ( 64 ارسال)
فرم داوری ( 62 ارسال)
اطلاعات تماس ( 61 ارسال)
خوش آمدید ( 58 ارسال)
اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) ( 58 ارسال)
فرم تعهد نویسندگان ( 57 ارسال)
شیوه‌ نامه نگارش مقاله ( 52 ارسال)
اهداف و زمینه​ها ( 52 ارسال)
کلیه شماره های نشریه ( 40 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
درباره نشریه ( 1038 چاپ)
شیوه‌ نامه نگارش مقاله ( 1000 چاپ)
اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) ( 943 چاپ)
رویکرد موضوعی نشریه ( 856 چاپ)
ضریب تاثیر نشریه در ISC ( 853 چاپ)
فرم تعهد نویسندگان ( 751 چاپ)
فرم داوری ( 722 چاپ)
اطلاعات تماس ( 707 چاپ)
اهداف و زمینه​ها ( 701 چاپ)
کلیه شماره های نشریه ( 698 چاپ)
خوش آمدید ( 616 چاپ)
اطلاعیه ( 277 چاپ)
اصول اخلاقی نشریه ( 252 چاپ)
اطلاعیه ( 252 چاپ)
مراحل بررسی مقالات ( 250 چاپ)
اطلاعیه ( 242 چاپ)
بررسی مقالات ( 155 چاپ)
داوران نشریه ( 39 چاپ)
اطلاعات حساب ( 26 چاپ)
فرم تعارض منافع ( 17 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی پژوهش هنر می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Scientific Journal of Pazhuhesh-e Honar

Designed & Developed by : Yektaweb