برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
بررسی و ارزیابی نقش هنر شهری در افزایش میزان حضورپذیری فضاهای عمومی با تأکید بر گرافیک شهری (نمونه ‌موردی: پارک مردم همدان) (2326 مشاهده)
خوانش بینامتنی آثار برنارد چومی با تأکید بر مفهوم فضای بینابین (2081 مشاهده)
تعلیم و تربیت تجسدیافته؛ بهره‌گیری از تئوری ادراک بدنی مرلوپونتی در آموزش هنر (1987 مشاهده)
بررسی تاتو به‌عنوان هنر در ساختار فرهنگی و اجتماعی معاصر (1850 مشاهده)
بررسی زبان مشترک باغ و نگارگری ایرانی با تأکید بر نقش نمادین درخت سرو (1833 مشاهده)
بررسی فرم و عملکرد ابزارآلات فولادی اصناف دوره قاجار (1809 مشاهده)
ارزیابی عوامل مؤثر بر کاربرد بیلبوردهای تجاری توسط شرکت‌های تبلیغاتی اصفهان (1746 مشاهده)
مطالعه تطبیقی ساختار طرح‌ لچک ‌و ترنج قالی‌های جمهوری آذربایجان و قشقایی‌های فارس (1649 مشاهده)
تأثیر اوضاع سیاسی و اجتماعی دوره آل‌مظفر بر مصورسازی شاهنامه (1633 مشاهده)
شاخص‌سازی و به‌کارگیری آن در تبیین مفاهیم معماری اسلامی (1404 مشاهده)
بررسی ظاهری و مفهومی نقش‌مایه‌های حاشیه‌ای متداول در گلیم‌بافت‌های استان اردبیل (1131 مشاهده)
سیر تحول نقوش انسانی در کاشی‌کاری حمام‌های تاریخی شهر اصفهان از دوره صفوی تا پایان دوره قاجار (1124 مشاهده)
تبیین الگوی انتخاب رنگ در طراحی عناصر مبلمان شهری برمبنای رویکرد زمینه‌گرایی (مطالعه ‌موردی: خیابان مسجد جامع یزد) (1080 مشاهده)
تأثیر سفرهای اروپایی ناصرالدین‌شاه بر روند غرب‌گراییِ موسیقی و نمایش در عصر ناصری (1054 مشاهده)
اصول زیبایی‌شناسی در قالی خشتی چالِش‌‌تُر (1052 مشاهده)
تحلیل و خوانش عکس برمبنای ابزارهای تحلیلیِ رویکرد نشانه‌شناسی (1045 مشاهده)
بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر سلیقه مخاطب باتوجه‌به طراحی گرافیک* (مورد مطالعه ‌موردی: دستمال کاغذی) (1023 مشاهده)
گره هشت و زهره موج‌دار خاستگاه احتمالی نقش‌مایه بته/ بوته در فرش (998 مشاهده)
مطالعه قالی‌های درویشی دوره قاجار با تأکید بر قالی‌های نورعلیشاهی (994 مشاهده)
بازخوانی ویژگی‌های فرمی و ساختاری (طرح و رنگ) در سفالینه‌های روستایی ساری سد‌ه‌های 4 و 5 ه.ق (981 مشاهده)
نقش هنرهای شهری در بهبود کیفیت محیط‌زیست شهری (182 مشاهده)
مطالعه دیوارنگاره‌های‌ بوم‌پارچه دوره اسلامی در ایران و منتخبی از آثار کشورهای اروپایی (174 مشاهده)
بررسی تأثیرات متقابل ساختاری و شکلی کالبد بازار سرپوشیده شهر اراک بر شکل‌گیری تعزیه سیار در اراک (155 مشاهده)
مطالعه تطبیقی پوشاک بانوان قاجار قبل و بعد از سفر ناصرالدین‌شاه به فرنگ (مطالعه موردی: لباس سنتی و لباس تجدد بانوان) (144 مشاهده)
مطالعه تطبیقی پوشش زنان در سفرنامه ‌ها و نگاره ‌های دوره صفویه (141 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی ظاهری و مفهومی نقش‌مایه‌های حاشیه‌ای متداول در گلیم‌بافت‌های استان اردبیل (6986 دریافت)
بررسی و ارزیابی نقش هنر شهری در افزایش میزان حضورپذیری فضاهای عمومی با تأکید بر گرافیک شهری (نمونه ‌موردی: پارک مردم همدان) (2881 دریافت)
شاخص‌سازی و به‌کارگیری آن در تبیین مفاهیم معماری اسلامی (1662 دریافت)
بررسی زبان مشترک باغ و نگارگری ایرانی با تأکید بر نقش نمادین درخت سرو (1662 دریافت)
ارزیابی عوامل مؤثر بر کاربرد بیلبوردهای تجاری توسط شرکت‌های تبلیغاتی اصفهان (1180 دریافت)
خوانش بینامتنی آثار برنارد چومی با تأکید بر مفهوم فضای بینابین (1161 دریافت)
بررسی تاتو به‌عنوان هنر در ساختار فرهنگی و اجتماعی معاصر (889 دریافت)
سیر تحول نقوش انسانی در کاشی‌کاری حمام‌های تاریخی شهر اصفهان از دوره صفوی تا پایان دوره قاجار (885 دریافت)
تأثیر اوضاع سیاسی و اجتماعی دوره آل‌مظفر بر مصورسازی شاهنامه (883 دریافت)
بررسی فرم و عملکرد ابزارآلات فولادی اصناف دوره قاجار (843 دریافت)
تحلیل و خوانش عکس برمبنای ابزارهای تحلیلیِ رویکرد نشانه‌شناسی (763 دریافت)
تبیین الگوی انتخاب رنگ در طراحی عناصر مبلمان شهری برمبنای رویکرد زمینه‌گرایی (مطالعه ‌موردی: خیابان مسجد جامع یزد) (638 دریافت)
مطالعه تطبیقی ساختار طرح‌ لچک ‌و ترنج قالی‌های جمهوری آذربایجان و قشقایی‌های فارس (618 دریافت)
تعلیم و تربیت تجسدیافته؛ بهره‌گیری از تئوری ادراک بدنی مرلوپونتی در آموزش هنر (575 دریافت)
مطالعه قالی‌های درویشی دوره قاجار با تأکید بر قالی‌های نورعلیشاهی (470 دریافت)
بازخوانی ویژگی‌های فرمی و ساختاری (طرح و رنگ) در سفالینه‌های روستایی ساری سد‌ه‌های 4 و 5 ه.ق (319 دریافت)
اصول زیبایی‌شناسی در قالی خشتی چالِش‌‌تُر (278 دریافت)
گره هشت و زهره موج‌دار خاستگاه احتمالی نقش‌مایه بته/ بوته در فرش (272 دریافت)
تأثیر سفرهای اروپایی ناصرالدین‌شاه بر روند غرب‌گراییِ موسیقی و نمایش در عصر ناصری (227 دریافت)
بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر سلیقه مخاطب باتوجه‌به طراحی گرافیک* (مورد مطالعه ‌موردی: دستمال کاغذی) (206 دریافت)
گونه‌شناسی هندسی فرم ستون‌های سنگی در بناهای عمومی ایرانی پس از اسلام (0 دریافت)
مطالعه تطبیقی پوشاک بانوان قاجار قبل و بعد از سفر ناصرالدین‌شاه به فرنگ (مطالعه موردی: لباس سنتی و لباس تجدد بانوان) (0 دریافت)
اسطوره و ابرقهرمانسازی سینمایی مدرن از منظر مطالعات فرهنگی (0 دریافت)
مطالعه دیوارنگاره‌های‌ بوم‌پارچه دوره اسلامی در ایران و منتخبی از آثار کشورهای اروپایی (0 دریافت)
بررسی نقش منگوله در بشقاب های دوره ساسانی (0 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
شیوه‌ نامه نگارش مقاله ( 3621 بازدید)
نامه درخواست بررسی و چاپ ( 3621 بازدید)
اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) ( 3503 بازدید)
انتشار شماره هفتم نشریه ( 2384 بازدید)
رویکرد موضوعی نشریه ( 2210 بازدید)
فرم داوری ( 1437 بازدید)
درباره نشریه ( 1418 بازدید)
کلیه شماره های نشریه ( 1075 بازدید)
اطلاعات تماس ( 1050 بازدید)
اهداف و زمینه​ها ( 1036 بازدید)
خوش آمدید ( 947 بازدید)
مراحل بررسی مقالات ( 91 بازدید)
اطلاعیه ( 87 بازدید)
اطلاعیه ( 73 بازدید)
اصول اخلاقی نشریه ( 66 بازدید)
اطلاعیه ( 56 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
رویکرد موضوعی نشریه ( 71 ارسال)
درباره نشریه ( 65 ارسال)
انتشار شماره هفتم نشریه ( 64 ارسال)
فرم داوری ( 62 ارسال)
اطلاعات تماس ( 61 ارسال)
خوش آمدید ( 58 ارسال)
اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) ( 58 ارسال)
نامه درخواست بررسی و چاپ ( 57 ارسال)
شیوه‌ نامه نگارش مقاله ( 52 ارسال)
اهداف و زمینه​ها ( 52 ارسال)
کلیه شماره های نشریه ( 40 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
درباره نشریه ( 722 چاپ)
رویکرد موضوعی نشریه ( 572 چاپ)
شیوه‌ نامه نگارش مقاله ( 547 چاپ)
انتشار شماره هفتم نشریه ( 528 چاپ)
نامه درخواست بررسی و چاپ ( 491 چاپ)
خوش آمدید ( 490 چاپ)
فرم داوری ( 471 چاپ)
اطلاعات تماس ( 460 چاپ)
اهداف و زمینه​ها ( 453 چاپ)
کلیه شماره های نشریه ( 453 چاپ)
اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) ( 445 چاپ)
مراحل بررسی مقالات ( 22 چاپ)
اطلاعیه ( 21 چاپ)
اصول اخلاقی نشریه ( 18 چاپ)
اطلاعیه ( 18 چاپ)
اطلاعیه ( 17 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی- ترویجی پژوهش هنر می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Scientific Journal of Pazhuhesh-e Honar

Designed & Developed by : Yektaweb