دوره 6، شماره 11 - ( 6-1395 )                   جلد 6 شماره 11 صفحات 25-38 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه بو علی سینا
چکیده:   (5302 مشاهده)

هنر شهری به‌عنوان یک ابزار مؤثر و ارزشمند نقش مهمی در کیفیات فضاهای عمومی دارد. عناصر هنری مستقر در فضای شهری می‌توانند زمینه‌ساز حضور یا عدم حضور شهروندان در فضاهای شهری باشند. دراین‌راستا، هدف از این پژوهش بررسی نقش هنرهای عمومی و شهری با تأکید بر گرافیک شهری در حضورپذیری و مردم‌گرابودن فضاهای عمومی است. باتوجه‌به اهداف و ماهیت تحقیق، سؤال‌ها مبنی‌بر این است: 1. وی‍ژگی‌ها و ابعاد گرافیک شهری درجهت افزایش میزان حضورپذیری شهروندان در فضاهای شهری کدام‌اند؟ 2. تأثیر و ضریب همبستگی عوامل و ابزارهای گرافیک شهری جهت حضورپذیری شهروندان در فضاهای شهری به چه میزانی است؟ درپی پاسخگویی به سؤال‌های مذکور، از روش تحقیق توصیفی-‌ تحلیلی و از شیوه‌های مرور متون، منابع و اسناد تصویری در بستر مطالعات کتابخانه‌ای و همچنین از روش تحقیق موردی و شیوه تحقیق مشاهده در بستر مطالعات میدانی و پرسش‌نامه بهره گرفته شده است. همچنین، به‌منظور محاسبه و تحلیل مقدار بارهای عاملی و شدت و ضریب همبستگی بین معیارها و زیرمعیارها از نرم‌افزارهای

SPSS و LISREL استفاده شده است. براساس نتایج تحقیق، می‌توان و ابعاد مفهومی گرافیک شهری را با رویکرد افزایش میزان حضورپذیری فضاهای شهری در قالب چهار مؤلفه: فرم (عوامل کالبدی)، عوامل اجتماعی، عوامل معنایی، عوامل محیطی و 24 شاخص و زیرمعیار، طبقه‌بندی و ارائه نمود. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که شاخص آب‌نماها و فواره‌های هنری با بار (0.87)، در مؤلفه عوامل کالبدی، شاخص اماکن هنری عمومی –گالری با بار (0.94) در مؤلفه عوامل اجتماعی، شاخص ارزش‌های فرهنگی مکان با بار (0.87) در مؤلفه عوامل معنایی و شاخص مبلمان شهری (هنری) با بار (0.79) در مؤلفه عوامل محیطی، بیشترین تأثیر را بر روی معیار خود داشته‌اند. همچنین نظربه مدل اندازه‌گیری تحقیق، میزان شدت و ضریب همبستگی بین دو معیار عوامل کالبدی و عوامل اجتماعی با بار (0.89)، بیش از سایر معیارهای دیگر در پارک مردم همدان است.



متن کامل [PDF 698 kb]   (9750 دریافت)