نشریه علمی پژوهش هنر- اخبار نشریه
ضریب تاثیر نشریه در ISC

حذف تصاویر و رنگ‌ها

** ضریب تاثیر نشریه علمی پژوهش هنر براساس شورای راهبردی مرکز استنادی علوم جهان اسلام (ISC) .  
  ورود به سایت
ISC
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهش هنر:
http://ph.aui.ac.ir/find.php?item=1.43.17.fa
برگشت به اصل مطلب