برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
بررسی و ارزیابی نقش هنر شهری در افزایش میزان حضورپذیری فضاهای عمومی با تأکید بر گرافیک شهری (نمونه ‌موردی: پارک مردم همدان) (4637 مشاهده)
خوانش بینامتنی آثار برنارد چومی با تأکید بر مفهوم فضای بینابین (4253 مشاهده)
بررسی تاتو به‌عنوان هنر در ساختار فرهنگی و اجتماعی معاصر (3868 مشاهده)
بررسی زبان مشترک باغ و نگارگری ایرانی با تأکید بر نقش نمادین درخت سرو (3802 مشاهده)
ارزیابی عوامل مؤثر بر کاربرد بیلبوردهای تجاری توسط شرکت‌های تبلیغاتی اصفهان (3791 مشاهده)
تعلیم و تربیت تجسدیافته؛ بهره‌گیری از تئوری ادراک بدنی مرلوپونتی در آموزش هنر (3741 مشاهده)
بررسی فرم و عملکرد ابزارآلات فولادی اصناف دوره قاجار (3666 مشاهده)
تأثیر اوضاع سیاسی و اجتماعی دوره آل‌مظفر بر مصورسازی شاهنامه (3407 مشاهده)
مطالعه تطبیقی ساختار طرح‌ لچک ‌و ترنج قالی‌های جمهوری آذربایجان و قشقایی‌های فارس (3399 مشاهده)
شاخص‌سازی و به‌کارگیری آن در تبیین مفاهیم معماری اسلامی (3048 مشاهده)
سیر تحول نقوش انسانی در کاشی‌کاری حمام‌های تاریخی شهر اصفهان از دوره صفوی تا پایان دوره قاجار (2686 مشاهده)
بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر سلیقه مخاطب باتوجه‌به طراحی گرافیک* (مورد مطالعه ‌موردی: دستمال کاغذی) (2659 مشاهده)
تبیین الگوی انتخاب رنگ در طراحی عناصر مبلمان شهری برمبنای رویکرد زمینه‌گرایی (مطالعه ‌موردی: خیابان مسجد جامع یزد) (2533 مشاهده)
تحلیل و خوانش عکس برمبنای ابزارهای تحلیلیِ رویکرد نشانه‌شناسی (2510 مشاهده)
بررسی ظاهری و مفهومی نقش‌مایه‌های حاشیه‌ای متداول در گلیم‌بافت‌های استان اردبیل (2503 مشاهده)
اصول زیبایی‌شناسی در قالی خشتی چالِش‌‌تُر (2481 مشاهده)
گره هشت و زهره موج‌دار خاستگاه احتمالی نقش‌مایه بته/ بوته در فرش (2403 مشاهده)
تأثیر سفرهای اروپایی ناصرالدین‌شاه بر روند غرب‌گراییِ موسیقی و نمایش در عصر ناصری (2317 مشاهده)
بازخوانی ویژگی‌های فرمی و ساختاری (طرح و رنگ) در سفالینه‌های روستایی ساری سد‌ه‌های 4 و 5 ه.ق (2296 مشاهده)
مطالعه قالی‌های درویشی دوره قاجار با تأکید بر قالی‌های نورعلیشاهی (2285 مشاهده)
مطالعه تطبیقی پوشاک بانوان قاجار قبل و بعد از سفر ناصرالدین​­شاه به فرنگ (مطالعه موردی: لباس سنتی و لباس تجدد بانوان) (1871 مشاهده)
نقش هنرهای شهری در بهبود کیفیت محیط زیست شهری (1826 مشاهده)
گونه شناسی هندسی فرم ستونهای سنگی در بناهای عمومی ایرانی پس از اسلام (1685 مشاهده)
بررسی نقش منگوله در بشقاب های دوره ساسانی (1578 مشاهده)
مطالعه تطبیقی پوشش زنان در سفرنامه ها و نگاره های دوره صفویه (1549 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی ظاهری و مفهومی نقش‌مایه‌های حاشیه‌ای متداول در گلیم‌بافت‌های استان اردبیل (10252 دریافت)
بررسی و ارزیابی نقش هنر شهری در افزایش میزان حضورپذیری فضاهای عمومی با تأکید بر گرافیک شهری (نمونه ‌موردی: پارک مردم همدان) (8317 دریافت)
تحلیل و خوانش عکس برمبنای ابزارهای تحلیلیِ رویکرد نشانه‌شناسی (5400 دریافت)
بررسی زبان مشترک باغ و نگارگری ایرانی با تأکید بر نقش نمادین درخت سرو (3895 دریافت)
ارزیابی عوامل مؤثر بر کاربرد بیلبوردهای تجاری توسط شرکت‌های تبلیغاتی اصفهان (3798 دریافت)
شاخص‌سازی و به‌کارگیری آن در تبیین مفاهیم معماری اسلامی (3795 دریافت)
بررسی تاتو به‌عنوان هنر در ساختار فرهنگی و اجتماعی معاصر (3209 دریافت)
سیر تحول نقوش انسانی در کاشی‌کاری حمام‌های تاریخی شهر اصفهان از دوره صفوی تا پایان دوره قاجار (3152 دریافت)
خوانش بینامتنی آثار برنارد چومی با تأکید بر مفهوم فضای بینابین (2797 دریافت)
گونه شناسی هندسی فرم ستونهای سنگی در بناهای عمومی ایرانی پس از اسلام (2651 دریافت)
مطالعه تطبیقی پوشاک بانوان قاجار قبل و بعد از سفر ناصرالدین​­شاه به فرنگ (مطالعه موردی: لباس سنتی و لباس تجدد بانوان) (2577 دریافت)
تبیین الگوی انتخاب رنگ در طراحی عناصر مبلمان شهری برمبنای رویکرد زمینه‌گرایی (مطالعه ‌موردی: خیابان مسجد جامع یزد) (2499 دریافت)
مطالعه تطبیقی پوشش زنان در سفرنامه ها و نگاره های دوره صفویه (2178 دریافت)
بررسی فرم و عملکرد ابزارآلات فولادی اصناف دوره قاجار (2032 دریافت)
نقش هنرهای شهری در بهبود کیفیت محیط زیست شهری (2009 دریافت)
مطالعه قالی‌های درویشی دوره قاجار با تأکید بر قالی‌های نورعلیشاهی (1716 دریافت)
تعلیم و تربیت تجسدیافته؛ بهره‌گیری از تئوری ادراک بدنی مرلوپونتی در آموزش هنر (1622 دریافت)
بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر سلیقه مخاطب باتوجه‌به طراحی گرافیک* (مورد مطالعه ‌موردی: دستمال کاغذی) (1594 دریافت)
تأثیر اوضاع سیاسی و اجتماعی دوره آل‌مظفر بر مصورسازی شاهنامه (1582 دریافت)
بررسی عناصر بصری و زیبایی شناسانه نقوش سفال های پیش از تاریخ ایران (با تمرکز بر دوره مس‌سنگی) (1559 دریافت)
بازخوانی ویژگی‌های فرمی و ساختاری (طرح و رنگ) در سفالینه‌های روستایی ساری سد‌ه‌های 4 و 5 ه.ق (1552 دریافت)
اصول زیبایی‌شناسی در قالی خشتی چالِش‌‌تُر (1476 دریافت)
مطالعه تطبیقی ساختار طرح‌ لچک ‌و ترنج قالی‌های جمهوری آذربایجان و قشقایی‌های فارس (1341 دریافت)
بررسی نقش منگوله در بشقاب های دوره ساسانی (1244 دریافت)
مطالعه ستون و سرستون های مقرنس کاری چوبی مسجد ملامعزالدین مراغه (1224 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
نامه درخواست بررسی و چاپ ( 8152 بازدید)
شیوه‌ نامه نگارش مقاله ( 5823 بازدید)
اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) ( 4841 بازدید)
ضریب تاثیر نشریه در ISC ( 2913 بازدید)
رویکرد موضوعی نشریه ( 2805 بازدید)
فرم داوری ( 2119 بازدید)
درباره نشریه ( 1857 بازدید)
کلیه شماره های نشریه ( 1558 بازدید)
اطلاعات تماس ( 1537 بازدید)
اهداف و زمینه​ها ( 1458 بازدید)
خوش آمدید ( 1150 بازدید)
مراحل بررسی مقالات ( 537 بازدید)
اطلاعیه ( 516 بازدید)
اطلاعیه ( 514 بازدید)
اطلاعیه ( 381 بازدید)
اصول اخلاقی نشریه ( 377 بازدید)
بررسی مقالات ( 19 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
رویکرد موضوعی نشریه ( 71 ارسال)
درباره نشریه ( 65 ارسال)
ضریب تاثیر نشریه در ISC ( 64 ارسال)
فرم داوری ( 62 ارسال)
اطلاعات تماس ( 61 ارسال)
خوش آمدید ( 58 ارسال)
اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) ( 58 ارسال)
نامه درخواست بررسی و چاپ ( 57 ارسال)
شیوه‌ نامه نگارش مقاله ( 52 ارسال)
اهداف و زمینه​ها ( 52 ارسال)
کلیه شماره های نشریه ( 40 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
درباره نشریه ( 872 چاپ)
شیوه‌ نامه نگارش مقاله ( 747 چاپ)
رویکرد موضوعی نشریه ( 708 چاپ)
ضریب تاثیر نشریه در ISC ( 670 چاپ)
اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) ( 655 چاپ)
نامه درخواست بررسی و چاپ ( 621 چاپ)
فرم داوری ( 606 چاپ)
خوش آمدید ( 598 چاپ)
کلیه شماره های نشریه ( 593 چاپ)
اهداف و زمینه​ها ( 590 چاپ)
اطلاعات تماس ( 586 چاپ)
اطلاعیه ( 139 چاپ)
اصول اخلاقی نشریه ( 123 چاپ)
اطلاعیه ( 123 چاپ)
مراحل بررسی مقالات ( 114 چاپ)
اطلاعیه ( 107 چاپ)
بررسی مقالات ( 5 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی- ترویجی پژوهش هنر می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Scientific Journal of Pazhuhesh-e Honar

Designed & Developed by : Yektaweb