نشریه علمی پژوهش هنر- اخبار نشریه
نحوه پاسخگویی به سوالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/31 | 
سوالات ضروری(در سایت اشاره نشده باشد) از بخش تماس، "فرم برقراری ارتباط" در روزها و ساعات کاری پاسخ داده می‌شود.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهش هنر:
http://ph.aui.ac.ir/find.php?item=1.43.24.fa
برگشت به اصل مطلب