نشریه علمی پژوهش هنر- هیات تحریریه
اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

پروین پرتویی، استاد دانشگاه هنر تهران
اصغر جوانی‌، دانشیار دانشگاه هنر اصفهان
مهدی حسینی‌، استاد دانشگاه هنر تهران
جلال‌الدین سلطان ​کاشفی، استاد دانشگاه هنر تهران
محمد فدوی، استاد دانشگاه تهران
محمد مسعود، استاد دانشگاه هنر اصفهان
افسانه ناظری، دانشیار دانشگاه هنر اصفهان
 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهش هنر:
http://ph.aui.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب