آمار مقالات


آمار مقالات شش ماه اخیر: دریافت شده: 60 | پذیرفته شده: 0 | رد شده: 34 | نرخ پذیرش: 0 | نرخ عدم پذیرش: 0.57
آمار مقالات یکسال ماه اخیر: دریافت شده: 120 | پذیرفته شده: 0 | رد شده: 79 | نرخ پذیرش: 0 | نرخ عدم پذیرش: 0.66
آمار کل مقالات: دریافت شده: 610 | پذیرفته شده: 59 | رد شده: 406 | نرخ پذیرش: 0.1 | نرخ عدم پذیرش: 0.67

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 206 14
مقالات دارای دو نویسنده: 282 28
مقالات دارای سه نویسنده: 98 16
مقالات دارای چهار نویسنده: 12 1
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 0 0

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه هنر اصفهان 118 74 21
دانشگاه تربیت مدرس 32 18 3
دانشگاه هنر تهران 32 21 5
دانشگاه تهران 30 21 3
دانشگاه کاشان 29 17 1
دانشگاه الزهرا 25 18 2
دانشگاه هنر اسلامی تبریز 25 18 4
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 19 13 1
دانشگاه صنعتی جندی شاپور 13 6 1
دانشگاه یزد 12 10 0
دانشگاه شاهد 11 9 0
دانشگاه محقق اردبیلی 11 6 0
دانشگاه هنر 10 7 2
دانشگاه پیام نور تهران 10 7 1
دانشگاه بجنورد 10 8 1
دانشگاه مازندران 10 6 0
دانشگاه علم و هنر یزد 9 6 0
دانشگاه اصفهان 9 6 3
دانشگاه بوعلی سینا 8 6 1
دانشگاه گیلان 7 6 0
دانشگاه شهرکرد 7 4 0
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز 6 4 2
دانشگاه سیستان و بلوچستان 6 5 2
دانشگاه آزاد 6 4 0
دانشگاه آزاد اسلامی خمین 5 2 2
دانشگاه پیام نور 5 3 0
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 5 3 0
دانشگاه کردستان 5 4 0
دانشگاه شیراز 5 4 0
دانشگاه بیرجند 4 2 0
دانشگاه لرستان 4 2 1
دانشگاه فرهنگیان 4 4 1
سازمان میراث فرهنگی 4 3 0
دانشگاه زنجان 4 3 0
هنراسلامی تبریز 4 1 0
دانشگاه شهید بهشتی 4 4 0
دانشگاه شهید باهنر 4 2 1
دانشگاه آزاد اسلامی یزد 3 2 0
دانشکده هنر و معماری 3 2 0
آموزش وپرورش شیراز ناحیه3 3 3 0
دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول 3 2 1
دانشگاه سوره 3 2 0
دانشگاه بین المللی امام رضا 3 1 0
دانشگاه فنی و حرفه ای 3 3 0
دانشگاه شهید چمرا اهواز 3 1 0
دانشگاه ازاد اسلامی 3 2 0
دانشگاه هنر شیراز 3 2 0
دانشگاه علم و صنعت ایران 3 3 2
دانشگاه فردوسی 3 2 1
آموزش و پرورش 3 3 1

بروزرسانی: ۱۳۹۷/۲/۱۶

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی- ترویجی پژوهش هنر می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Scientific Journal of Pazhuhesh-e Honar

Designed & Developed by : Yektaweb