آمار مقالات


آمار مقالات شش ماه اخیر: دریافت شده: 44 | پذیرفته شده: 0 | رد شده: 19 | نرخ پذیرش: 0 | نرخ عدم پذیرش: 0.43
آمار مقالات یکسال ماه اخیر: دریافت شده: 107 | پذیرفته شده: 4 | رد شده: 64 | نرخ پذیرش: 0.04 | نرخ عدم پذیرش: 0.6
آمار کل مقالات: دریافت شده: 627 | پذیرفته شده: 65 | رد شده: 414 | نرخ پذیرش: 0.1 | نرخ عدم پذیرش: 0.66

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 213 16
مقالات دارای دو نویسنده: 289 31
مقالات دارای سه نویسنده: 100 17
مقالات دارای چهار نویسنده: 13 1
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 0 0

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه هنر اصفهان 123 76 21
دانشگاه تهران 35 24 3
دانشگاه هنر تهران 34 23 5
دانشگاه تربیت مدرس 32 18 4
دانشگاه کاشان 29 17 1
دانشگاه هنر اسلامی تبریز 26 18 3
دانشگاه الزهرا 25 18 4
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 19 13 1
دانشگاه یزد 12 10 0
دانشگاه شاهد 12 10 0
دانشگاه صنعتی جندی شاپور 12 6 1
دانشگاه محقق اردبیلی 11 6 0
دانشگاه مازندران 10 6 1
دانشگاه پیام نور تهران 10 7 1
دانشگاه بجنورد 10 8 1
دانشگاه علم و هنر یزد 9 6 0
دانشگاه اصفهان 9 6 3
دانشگاه بوعلی سینا 8 6 1
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 8 4 0
دانشگاه هنر 8 6 2
دانشگاه شهرکرد 7 4 0
دانشگاه گیلان 7 6 0
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز 7 5 2
دانشگاه سیستان و بلوچستان 6 5 2
دانشگاه آزاد 6 4 0
دانشگاه آزاد اسلامی خمین 5 2 2
دانشگاه پیام نور 5 3 0
دانشگاه کردستان 5 4 0
دانشگاه شیراز 5 4 0
دانشگاه فرهنگیان 4 4 1
دانشگاه بیرجند 4 2 0
دانشگاه لرستان 4 2 1
سازمان میراث فرهنگی 4 3 0
دانشگاه زنجان 4 3 0
هنراسلامی تبریز 4 1 0
دانشگاه شهید بهشتی 4 4 0
دانشگاه شهید باهنر 4 2 1
دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد 3 2 0
دانشگاه آزاد اسلامی یزد 3 2 0
آموزش وپرورش شیراز ناحیه3 3 3 0
دانشگاه سوره 3 2 0
دانشگاه هنر تبریز 3 2 0
دانشگاه بین المللی امام رضا 3 1 0
دانشکده هنر و معماری 3 2 0
دانشگاه فنی و حرفه ای 3 3 0
دانشگاه ازاد اسلامی 3 2 0
دانشگاه فردوسی 3 2 1
دانشگاه شهید چمرا اهواز 3 1 0
دانشگاه علم و صنعت ایران 3 3 2
دانشگاه هنر شیراز 3 2 0

بروزرسانی: ۱۳۹۷/۵/۱۶

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی- ترویجی پژوهش هنر می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Scientific Journal of Pazhuhesh-e Honar

Designed & Developed by : Yektaweb