آمار نشریه


آمار مقالات بر اساس دوره زمانی سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
دریافت و تعیین تکلیف شده 3 97 23 90 726
پذیرفته شده 0 4 0 3 95
رد شده 3 93 23 87 631
نرخ پذیرش 0% 4% 0% 3% 13%
نرخ عدم پذیرش 100% 96% 100% 97% 87%

میانگین روزهای دریافت و انتشار مقالات سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
میانگین دریافت تا پذیرش (روز) 0 231.42 0 251.33 367.57
میانگین پذیرش تا انتشار (روز) 0 8.51 0 11.34 15.59

آمار مقالات پذیرفته شده بر اساس نوع مطالعه سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
پژوهشي 0 4 0 3 85
مروري 0 0 0 0 9

آمار مشاهده و دریافت مقالات سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
مشاهده چکیده مقالات 0 636 0 343 260,209
دریافت فایل مقالات 0 68 0 0 205,699

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 322 22
مقالات دارای دو نویسنده: 470 46
مقالات دارای سه نویسنده: 151 25
مقالات دارای چهار نویسنده: 19 2
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 2 0

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه هنر اصفهان 176 108
32
دانشگاه تهران 64 34
3
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 58 29
1
دانشگاه هنر اسلامی تبریز 57 35
4
دانشگاه هنر تهران 49 27
5
دانشگاه تربیت مدرس 48 21
2
دانشگاه الزهرا 40 26
4
دانشگاه کاشان 38 20
2
دانشگاه صنعتی جندی شاپور 29 11
2
دانشگاه شاهد 26 11
1
دانشگاه مازندران 22 14
2
دانشگاه محقق اردبیلی 22 11
1
دانشگاه یزد 18 14
دانشگاه اصفهان 16 5
دانشگاه سیستان و بلوچستان 14 8
1
دانشگاه هنر 14 10
3
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز 13 7
1
دانشگاه علم و هنر یزد 13 4
دانشگاه پیام نور تهران 12 8
2
دانشگاه بجنورد 10 5
دانشگاه شیراز 10 7
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 10 5
دانشگاه شهرکرد 10 6
دانشگاه فنی و حرفه ای 10 10
دانشگاه بوعلی سینا 9 6
1
دانشگاه بیرجند 8 3
دانشگاه پیام نور 8 5
دانشگاه آزاد 7 4
دانشگاه اراک 7 5
دانشگاه گیلان 7 3
دانشگاه سمنان 7 4
2
دانشگاه کردستان 6 5
دانشگاه آزاد اسلامی یزد 5 2
دانشگاه آزاد اسلامی خمین 5 2
2
دانشگاه آزاد اسلامی پردیس 5 3
دانشگاه شهید باهنر 5 3
1
دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد 5 2
دانشگاه لرستان 5 3
1
دانشگاه فردوسی 5 3
1
هنراسلامی تبریز 4 1
دانشگاه فرهنگیان 4 4
1
دانشگاه زنجان 4 3
دانشگاه آزاد مرودشت 4 2
دانشگاه هنر شیراز 4 3
دانشگاه خوارزمی 4 4
دانشگاه تبریز 4 3
1
سازمان میراث فرهنگی 4 3
دانشگاه هنر تبریز 4 3
دانشگاه شهید بهشتی 4 3
دانشگاه نیشابور 4 3
1

بروزرسانی: 1400/1/10

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی پژوهش هنر می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Scientific Journal of Pazhuhesh-e Honar

Designed & Developed by : Yektaweb