آمار مقالات


آمار مقالات شش ماه اخیر: دریافت شده: 42 | پذیرفته شده: 4 | رد شده: 16 | نرخ پذیرش: 0.1 | نرخ عدم پذیرش: 0.38
آمار مقالات یکسال ماه اخیر: دریافت شده: 85 | پذیرفته شده: 7 | رد شده: 44 | نرخ پذیرش: 0.08 | نرخ عدم پذیرش: 0.52
آمار کل مقالات: دریافت شده: 680 | پذیرفته شده: 73 | رد شده: 451 | نرخ پذیرش: 0.11 | نرخ عدم پذیرش: 0.66

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 232 20
مقالات دارای دو نویسنده: 318 32
مقالات دارای سه نویسنده: 105 20
مقالات دارای چهار نویسنده: 13 1
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 0 0

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه هنر اصفهان 132 82 26
دانشگاه تهران 45 32 4
دانشگاه هنر تهران 36 24 5
دانشگاه تربیت مدرس 32 18 4
دانشگاه کاشان 31 19 2
دانشگاه هنر اسلامی تبریز 30 20 3
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 26 17 2
دانشگاه الزهرا 26 19 3
دانشگاه شاهد 18 13 0
دانشگاه یزد 13 11 0
دانشگاه صنعتی جندی شاپور 12 6 1
دانشگاه محقق اردبیلی 11 6 0
دانشگاه پیام نور تهران 10 7 1
دانشگاه سیستان و بلوچستان 10 7 2
دانشگاه بجنورد 10 8 1
دانشگاه مازندران 10 6 1
دانشگاه علم و هنر یزد 9 6 0
دانشگاه اصفهان 9 6 3
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 8 4 0
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز 8 6 2
دانشگاه هنر 8 6 2
دانشگاه بوعلی سینا 8 6 1
دانشگاه گیلان 7 6 0
دانشگاه شهرکرد 7 4 1
دانشگاه بیرجند 6 3 0
دانشگاه آزاد 6 4 0
دانشگاه شیراز 6 5 0
دانشگاه پیام نور 5 3 0
دانشگاه کردستان 5 4 0
دانشگاه شهید باهنر 5 3 1
دانشگاه آزاد اسلامی یزد 5 3 0
دانشگاه آزاد اسلامی خمین 5 2 2
دانشگاه فرهنگیان 4 4 1
دانشگاه فنی و حرفه ای 4 4 0
دانشگاه لرستان 4 2 1
سازمان میراث فرهنگی 4 3 0
دانشگاه زنجان 4 3 0
دانشگاه هنراسلامی تبریز 4 2 0
هنراسلامی تبریز 4 1 0
دانشگاه شهید بهشتی 4 4 0
دانشگاه نیشابور 4 3 1
دانشگاه ازاد اسلامی 3 2 0
دانشگاه فردوسی 3 2 1
دانشگاه شهید چمرا اهواز 3 1 0
دانشگاه علم و صنعت ایران 3 3 2
دانشگاه هنر شیراز 3 2 0
دانشگاه آزاد اسلامی پردیس 3 2 0
آموزش و پرورش 3 3 1
دانشگاه آزاد اسلامی 3 3 0
دانشگاه تبریز 3 3 1

بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۱۸

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی- ترویجی پژوهش هنر می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Scientific Journal of Pazhuhesh-e Honar

Designed & Developed by : Yektaweb