آمار مقالات


آمار مقالات بر اساس دوره زمانی سال جاری (1398) سال گذشته (1397) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
دریافت و تعیین تکلیف شده 33 61 18 45 568
پذیرفته شده 1 8 0 1 76
رد شده 32 53 18 44 492
نرخ پذیرش 0.03 0.13 0 0.02 0.13
نرخ عدم پذیرش 0.97 0.87 1 0.98 0.87

میانگین روزهای دریافت و انتشار مقالات سال جاری (1398) سال گذشته (1397) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
میانگین دریافت تا پذیرش (روز) 158.71 206.49 0 158.71 390.28
میانگین پذیرش تا انتشار (روز) 0.22 0.04 0 0.22 20.54

آمار مقالات پذیرفته شده بر اساس نوع مطالعه سال جاری (1398) سال گذشته (1397) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
پژوهشي 1 8 0 1 66
مروري 0 0 0 0 9

آمار مشاهده و دریافت مقالات سال جاری (1398) سال گذشته (1397) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
مشاهده چکیده مقالات 342 5,998 0 342 109,826
دریافت فایل مقالات 0 3,524 0 0 119,935

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 252 20
مقالات دارای دو نویسنده: 368 34
مقالات دارای سه نویسنده: 119 21
مقالات دارای چهار نویسنده: 16 1
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 0 0

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه هنر اصفهان 153 77
21
دانشگاه تهران 55 33
3
دانشگاه هنر تهران 43 24
3
دانشگاه هنر اسلامی تبریز 39 22
2
دانشگاه تربیت مدرس 37 21
4
دانشگاه کاشان 35 19
2
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 30 17
1
دانشگاه الزهرا 28 19
2
دانشگاه صنعتی جندی شاپور 21 9
1
دانشگاه شاهد 20 12
2
دانشگاه محقق اردبیلی 18 9
0
دانشگاه یزد 15 9
0
دانشگاه سیستان و بلوچستان 12 8
2
دانشگاه مازندران 12 5
1
دانشگاه پیام نور تهران 11 7
1
دانشگاه بجنورد 10 7
0
دانشگاه اصفهان 9 3
1
دانشگاه علم و هنر یزد 9 5
0
دانشگاه هنر 9 7
2
دانشگاه بوعلی سینا 8 5
1
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 8 4
0
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز 8 4
2
دانشگاه شیراز 7 5
0
دانشگاه گیلان 7 4
0
دانشگاه فنی و حرفه ای 7 7
0
دانشگاه کردستان 6 3
0
دانشگاه بیرجند 6 3
0
دانشگاه آزاد 6 4
0
دانشگاه شهرکرد 6 3
0
دانشگاه آزاد اسلامی یزد 5 2
0
دانشگاه آزاد اسلامی خمین 5 1
1
دانشگاه پیام نور 5 3
0
دانشگاه شهید باهنر 5 3
1
دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد 5 2
0
دانشگاه لرستان 5 3
1
دانشگاه فردوسی 5 3
1
دانشگاه سمنان 5 3
1
هنراسلامی تبریز 4 1
0
دانشگاه آزاد مرودشت 4 2
0
دانشگاه فرهنگیان 4 3
0
دانشگاه زنجان 4 3
0
دانشگاه تبریز 4 4
1
سازمان میراث فرهنگی 4 3
0
دانشگاه شهید بهشتی 4 4
0
دانشگاه نیشابور 4 1
1
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 3 2
1
دانشگاه هنراسلامی تبریز 3 2
0
دانشگاه ازاد اسلامی 3 2
0
دانشگاه خوارزمی 3 3
0
دانشگاه علم و صنعت ایران 3 2
1

بروزرسانی: ۱۳۹۸/۸/۲۴

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی پژوهش هنر می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Scientific Journal of Pazhuhesh-e Honar

Designed & Developed by : Yektaweb